Organisatie Advies

Organisaties zijn altijd in beweging. Daarbij is het belangrijk dat er regelmatig een pas op de plaats wordt gemaakt om te bepalen of de koers die wordt gevaren of de procedure die gevolgd wordt volstaat. Hierbij is het van belang dat er vanuit bredere kaders en objectief wordt (mee)gedacht.

Henriëtte Riethof brengt na een gedegen onderzoek adviezen uit over de koers, de structuur en de processen binnen uw organisatie.

Henriëtte Riethof heeft ruime ervaring met het uitbrengen van advies met betrekking tot het:

  • bepalen van de richting van de organisatie;
  • verbeteren van de structuur;
  • verminderen van verzuim en
  • verbeteren van processen.
Powered by Orgone Media