Coaching

Individuele coaching wordt geboden aan mensen die tegen zichzelf aanlopen of (terugkerende) problemen hebben op het werk en dit graag willen veranderen.

Door observeren, luisteren, confronteren, spiegelen, aanmoedigen en stimuleren worden obstakels die verandering in de weg staan ontdekt en verholpen. De sterke kanten worden versterkt en minder sterke kanten worden verbeterd of er wordt een betere manier gevonden om er mee om te gaan.

Meestal wordt er gekozen voor een traject van 3 tot 7 sessies. In het eerste gesprek worden de doelen vastgesteld al dan niet samen met de leidinggevende/opdrachtgever. Na een aantal gesprekken volgt een tussen evaluatie.

Powered by Orgone Media